ריכוז הנחיות עבור מודול הנהלת החשבונות של בינה – מומלץ לכל מנה"ח

מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות.בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות השוטפת של החברה ומהווה מערכת בדיקה ומעקב לפעולות הכספיות שבוצעו על ידי המשתמשים בתוכנה, במחלקות השונות של החברה.רוב רובם של התנועות בהנהלת החשבונות נוצרים מפעילות זו, ומסומנים במנה מספר 99999.התנועות נוצרות מיד עם […]

רישום הלוואות

בשונה מתוכנת הנה"ח אחרות בה רושמים את תנועות ההלוואה כפקודת יומן, בתוכנת "בינה" תנועות הנה"ח נוצרות כתוצאה מרישום תשלום לספק כאשר הספק הוא המקביל לכרטיס ההלוואה שנפתח בהגדרות הנה"ח.בשיטה הזאת, תתאפשר גם שימוש במודול תזרים הכולל את התשלומים שבוצעו לטובת ההלוואה. להלן הפעולות לפי סדר ביצוען:   1 – פתח כרטיס הלוואה בהגדרות הנה"ח, סעיף […]

רישום המחאות/כ.אשראי עבור התאמת בנק

הנחיות אלו נועדו לרישום המחאות/כרטיסי אשראי למשתמשים חדשים אשר את הקבלות עבורן הפיקו בתוכנה אחרת. יש לפתוח כרטיס יתרת פתיחה בהגדרות הנה"ח. יש לפתוח כרטיס ספק בשם "יתרות פתיחה – המחאות " ולסמנו כמוסד ובמספר הנהלת חשבונות לרשום את המספר של כרטיס יתרות פתיחה הנ"ל. יש להפיק קבלה לספק הנ"ל. ההמחאות יחייבו את הקופה ויזכו […]

רישום דיבידנדים לבעלי שליטה

רישום ותשלום דיבידנדים לבעלי מניות מכיוון שדיווחי מס במקור ( 856 ) מתבצעים באמצעות מסמכי "בינה" ולא מתוך פקודות יומן, יש לפצל בין דיווח חלוקת הדיבידנד לבין רישום תשלום לבעל המניה ודיווח מס במקור. את חלוקת הדיבידנד יש לרשום כפקודת יומן לזכות כרטיס הנה"ח של בעל המניה ולחובת כרטיס הנה"ח "חלוקת דיבידנד". הסכום כולל את […]

יצירת שט"לפ-שט"לג בהתאמת בנק

העברת שקים משנה לשנה (שטל"פ/שטל"ג) בהתאמת בנק במידה ונשארו שקים בהתאמת בנקים עם תאריכי ערך של שנה קודמת ונרצה להעבירם לשנההנוכחית יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להכניס מספרי שטל"פ ושטל"ג בהגדרות הנה"ח בסעיף בנקים. ניתן להכניס את אותוהמספר עבור כל הבנקים או להכניס מספרים שונים עבור כל בנק. ודא כי בכרטיס הבנק מוגדרים מספרי […]

טיפול בקופה קטנה

להלן הנחיות לטיפול בקופה קטנה: פתיחת הכרטיסים הרלוונטיים: יש לפתוח כרטיס הנהלת חשבונות בהגדות הנהלת חשבונות – סעיף אחרים תחת השם "קופה קטנה" ולשייכו לסעיף מאזני המתאים (מומלץ סעיף מאזני שנקרא גם קופה קטנה). יש לפתוח כרטיס ספק ולסמנו "מוסד" ובמספר הנה"ח לרשום את המספר שרשמנו בהגדרות הנהלת חשבונות. יש לפתוח כרטיס בנק תחת השם […]

העברת שקים מבנק לבנק בהתאמת בנק

במידה וברצונך להעביר שק מבנק אחד לבנק אחר באמצעות התאמת בנק, בצע את הפעולותהבאות: בחר את השק וסמן אותו (יש לבצע התאמה לשק בודד בלבד).לחץ עדכן. במספר חשבון חובה או זכות (השדה הריק בהתאם לאם בחרת שק מלקוח או שקלספק/עובד) בחר את כרטיס הבנק המתאים, רשום פרטים מזהים ולחץאישור. בכל עדכון של פעולה כנ"ל נוצרת […]

הצגת תנועות הנה"ח שנוצרו מתוך מסמך בינה

כל מסמך כספי מייצר תנועות הנה"ח בתאם לאופי המסמך.במסמכים שיצרו תנועות הנה"ח מסומן וי בשדה הנה"ח.לדוגמא חן 30649 יצרה 3 תנועות הנה"ח. 1 לחובת הלקוח על כל סכום החשבונית, תנועה לזכות הכנסות ותנועה לזכות מע"מ עסקאות. לחיצה בו זמנית על Alt+F5 , כאשר המסמך מוצג על המסך, מציג את התנועות שנוצרו בהנהלת החשבונות. שים לב […]

תשלום לעובד

לרישום תשלום לעובד (שק /העברה וכולי) יש לשלוף את כרטיס העובד במסך, לעבור ללשונית מידע נוסף וללחוץ על כפתור תשלומים. בטבלה הנפתחת מוצגות כל התשלומים הקודמים שנרשמו לעובד ושורה ריקה חדשה בו תוכלו לרשום את התשלום החדש או על ידי הדפסת שק או מס"ב.במקרה של רישום ידני, יש למלא את כל הפרטים שבטבלה, ולהקיש אישור.במצב […]

תשלום למוסדות – רישום ספק כמוסד

לעיתים הנך נדרש לשלם לרשויות או למוסדות תשלומים אותם עליך לרשום במסך תשלום לספק ולא כפקודת יומן. נניח שעליך לשלם לביטוח לאומי סך של 4000 ₪.ראשית ודא שקיים כרטיס ספק של ביטוח לאומי, מסומן כמוסד ובמספר הנה"ח רשום את מספר כרטיס הנה"ח של ביטוח לאומי כפי שרשום בהגדרות הנה"ח ← אחרים. כעת ניתן לרשום תשלום […]

איתור תנועות הנהלת חשבונות

לחיצה על כפתור איתור תנועות בכרטסת הנהלת חשבונות פותח חלון המאפשר חתך מקסימלי לאיתור התנועות שאתה מחפש. ניתן לחתוך בכל אחת מהמאפיינים כולל טווח סכומי שקל ומט"ח.לדוגמא המצב למטה יציג את כל התנועות שהסכום שלהם הוא 1000 ₪.אם נרשום מספר חשבון בחתך חשבון מספר, אזי יוצגו כל התנועות על סך 1,000 ₪ עבור מספר החשבון […]

הטמעת הנהלת חשבונות

מספרי הנה"ח בבינה הינם נומריים בלבד – לא ניתן לרשום אינדקס אלפאנומרי במידה ויש לקוחות/ספקים/פריטים קיימים, והתווסף מודול הנה"ח כפולה, הכניסה הראשונה לתוכנה, עשויה להתארך זמן רב יחסית. בכניסה הראשונה, בינה מכינה כרטסתהנה"ח מהנתונים הקיימים כבר )אינדקס.( מומלץ בשלב ראשוני להגדיר העברות ידניות בהגדרות הנה"ח – בדיקות, בכדי לא להיתקל בהודעות שגיאה, בעת רישום מסמכים, […]