הדפסת טיוטת חשבונית טרם הדפסת מקור

טיוטת חשבונית ניתן להדפיס באמצעות סימון השדה טיוטא בלבד בתפריט "הפקת סדרת חשבוניות".

יש 2 דרכים להגיע למסך

א: בחירת תפריטים :

ב: הפקת דו"ח חשבוניות שלא הופקו ולחיצה על כפתור הדפס טיוטות לחשבוניות שבדו"ח

ב 2 האפשרויות נפתח המסך של הפקת סדרת חשבוניות.
באפשרות השנייה מופיעים גם טווח מספרי החשבוניות שמופיעים בדו"ח.

יש לוודא שמסומן וי בטיוטא בלבד

חובה למלא את השדות ממספר ו עד מספר גם אם מדובר רק בחשבונית אחת.
ניתן כמובן גם להשתמש ביתר החתכים בדו"ח.

בינה מדלגת על חשבוניות שהופקו ונמצאות בטווח המספרים הרשום

טיוטת החשבונית מודפסת למדפסת ברירת המחדל בלבד.