הצמדה למדד עם אפשרות הפקת חשבונית הצמדה

בכדי להצמיד חשבוניות למדד יש לבצע את השלבים הבאים:

ודא שבכרטסות ← טבלאות ← מטבעות רשום סוג המדד.

ודא שבכרטסות ← טבלאות ← מט"ח/מדד רשמת את כל המדדים הרלוונטיים.

בכרטיס לקוח, לשונית מידע כספי, לחץ על הכפתור הצמדה למדד ובחלון שנפתח רשום את סוג המדד ו את מדד הבסיס עבור לקוח. שמור.

 

לחישוב ההצמדות, לחץ על הכפתור חשב סך הצמדה ללקוח

המסך שמתקבל מציג את כל החשבוניות של הלקוח וחישוב הצמדות.
במידה וההצמדה שלילית, לא מוצגת הצמדה.
במידה ואין נתונים מתאימים בטבלת מט"ח/מדד, לא מוצגת הצמדה.

אם ברצונך להפיק חשבונית עבור ההצמדות, לחץ על הכפתור הכן חשבונית.

דילוג לתוכן