התפלגות מכירות פריטי מלאי

מתפריט ראשי בחר דוחות כספיים

בחר התפלגות מכירות לפי פריט

במסך שנפתח בחר טווח תאריכים ובחר פריטי מלאי בלבד אם ברצונך לקבל דו"ח על פריטים אלו בלבד.

ניתן לחתוך את הדו"ח לקבוצת פריטים ו/או קבוצת לקוח.

דילוג לתוכן