התראות מלאי

1 – רמת מלאי

התראת רמת מלאי מאפשרת קבלת חלונות קופצים + דו"חות על פריטים שהכמות במלאי
שלהם ירד מתחת הכמות הרצויה.

לאחר בחירת הפריט בכרטיס פריט יש לעבור ללשונית מלאי.
יש לוודא שלא מסומן לא לנהל מלאי. בשדה נקודת הזמנה יש לרשום את הכמות ממנו ומטה על התוכנה להתריע בכל שימוש
בפריט.
בשדה רמת מלאי יש לרשום את הכמות האופטימאלית שצריך להיות במלאי.
נתון זה משמש את דו"ח התראות רמת מלאי. פריטים ללא רמת מלאי לא יופיעו בדו"ח זה.
מן הנ"ל נובע כי רמת מלאי תמיד יהיה גדול מנקודת הזמנה.

2 – מלאי מת

דו"ח מלאי מת מציג את כל הפריטים שלא הייתה בהם פעילות מהתאריך הרשום ומטה. הדו"ח כולל כמות במלאי, כמות מוזמנת, תאריך רכישה אחרונה, תאריך מכירה אחרונה
ולקוח האחרון שרכש את הפריט.

3 – רמת מלאי סטטיסטי

דו"ח זה מציג את סה"כ הצריכה של הפריט בתקופה המבוקשת, מחשב צריכה חודשית, מציג את הכמות במלאי, את מספר החודשים שנותרו עם הכמות במלאי ואת נקודת ההזמנה
ורמת המלאי הרצוי.

דילוג לתוכן