חישוב רווח פר שורה בעת רישום מסמך מכר

אפשרות של חישוב רווח + הצגת מחירי מכירה אחרונים + אפשרות של עדכון מחירן לקוח, הכול בעת רישום מסמך מכר (ת.משלוח / חשבונית /חן קבלה).

בעת רישום מסמך מכר, לאחר בחירת הפריט, ניתן לצפות בכל פרטי המכר של הפריט, לחשב מחיר מכירה בהתאם לאחוז רווח רצוי ולעדכן מחירון לקוח על פי החישוב.

להצגת הנתונים הנ"ל יש ללחוץ בו זמנית על המקשים Shift + F8 כאשר עומדים בשורה המתאימה (חייב קוד פריט בשורה).

החלון נציג את מחיר הרכישה של הפריט, את מחיר המחירון ללקוח ומחשב את הרווח בסכום ובאחוזים.

כל שיוני יזום בנתונים של המחיר ו/או סכום הרווח מחשב מחדש את אחוז הרווח ומציג מספרים חדשים רלוונטיים.

לחיצה על הכפתור מציג את כל המכירות האחרונות שהיו לפריט, תאריך המכירה ושם הלקוח

לחיצה על הכפתור מציג את סה"כ הרווח לכל השורות במסמך ורווח הכללי למסמך

בסיום החישוב ישנן ארבעה אפשרויות :

סוגר את החלון ללא עדכון כשלהו.

מעדכן את המחיר יחידה בשורה לפי המחיר יחידה שחושב.

מעדכן את מחיר היחידה לפי מחירון הפריט/לקוח ומוסיף % הנחה, בעמודת הנחה, בכדי להגיע למחיר הרצוי.

מעדכן מחירים במסמך וגם רושם/מעדכון את מחירון הלקוח.