מניעת הפקת חשבונית ללקוח ישירות ממסך חשבוניות

סימון בכרטיס לקוח מאפשר להגביל את הפקת החשבוניות ללקוח לחשבוניות שהוכנו ממסמכים אחרים אך לא מאפשר רישום ישיר של חשבונית ללקוח מתוך מסך החשבונית.