מעקב והתרעה אחר תאריכי אספקה של הזמנות

בעת כניסה לתוכנה ולאחר זיהוי המשתמש, התוכנה מתריעה במידה וישנן הזמנות פתוחות שתאריך האספקה שלהן קטן מתאריך הנוכחי פחות 3 ימים.

כל עובד שמעוניין לקבל התרעה צריך לסמן בכרטיס העובד שלו, בלשונית מידע נוסף על אילו עובדים/סוכנים ברצונו לקבל התראה.

מסך בחירת הסוכנים מופיע על ידי לחיצה על כפתור מעקב סוכנים.

במסך בחירת הסונים בחר את הסוכנים שעליהם ברצונך התרעה במידה וקיימות הזמנות פתוחות לסוכנים הללו שתאריך האספקה שלהן עבר יותר מ 3 ימים.
בסיום בחירת השמות, לחץ אישור.

בפעם הבאה שתפעיל את התוכנה ובכל הפעמים לאחר מכן, תקבל התרעה, בפינה הימינית תחתונה של המסך, במידה וישנן הזמנות פתוחות לסוכנים שבחרת.
ההתרעה נעלמת אחרי כ 30 שניות. ניתן להמשיך לעבוד למרות ההתרעה.