ניהול מלאי

הנחיות עבור ניהול מלאי

בינה בהיותה מערכת ניהול מידע ERP (בגרסאות פרופשיונל ואנטרפרייז) , מאפשרת ניהול מלאי דינמי באמצעות מסמכי המערכת, הן למלאי קיים וחדש, למלאי מחסנים, למלאי לקוחות ולמלאי משגור. ניתן לקבל התראות מלאי בעת רישום המסמך וגם למנוע הפקת מסמך שהמלאי שלו לא קיים. ניהול המלאי כולל הפקת דו"חות רלוונטיים כגון יתרות מלאי, תנועות מלאי, יתרות במחסנים, יתרות אצל לקוח, ערך מלאי, ערך מלאי היסטורי, התראות רמת מלאי, מלאי מת ועוד. לצורך ניהול תקין של המלאי יש לבצע את הצעדים הבאים:
 • רישום הפריטים שעליהם מנהלים מלאי )יש לסמן פריטים שלא מנהלים עליהם מלאי במסך פריטים <- מלאי – לא לנהל מלאי).
 • הפקת טופס ספירת מלאי לצורך ספירה בפועל ורישום הספירה על הטופס.
 • דיווח ספירת מלאי בהתאם לטופס כולל עדכון מלאי בכרטיסי הפריט.
ניהול מלאי במסמכי המערכת:
ניתן לשנות את ברירית המחדל בתוכניות שרות/הגדרות מסמכים.

 

מסמך

מוריד /מוסיף

אופציונלי במסמך

הערות

ת.משלוח

מוריד

כן

ניתן לשנות את ברירית המחדל בתוכניות שרות

ת.משלוח סוכן

מוריד

לא

 

ת.משלוח משגור

אין השפעה

 

המלאי מתנהל בחשבונית שנוצרה

חשבונית

מוריד

כן

חשבונית מרוכזת שנוצרה מתעודות משלוח לא מנהל מלאי

חשבונית זיכוי

מוסיף

כן

 

חשבונית סוכן

מוריד

כן

 

חשבונית/קבלה

מוריד

כן

 

חן/קבלה סוכן

מוריד

לא

 

חן מס שריון

אין השפעה

 

המלאי מתנהל בת. משלוח שנוצרו מתוך חן שריון

תעודת השכרה

אין השפעה

  

תעודת החזרה

מוסיף

לא

 

ת. החזרה לספק

מוריד

לא

 

ת. חיוב מלקוח

מוסיף

לא

 

ת. חיוב ספק

מוריד

לא

 

ת. משלוח ספק

מוסיף

לא

 

חשבונית ספק

מוסיף

כן

חשבונית מרוכזת שנוצרה מתעודות משלוח ספק לא מנהל מלאי

הוראת ייצור מתוך עץ מוצר

מוריד בנים

מוסיף אב

לא

 

הזמנת דפוס

מוריד

כן

במסך ניהול מלאי שבהזמנה

ניהול מלאי מחסנים

ניתן לנהל מלאי מחסנים כדלקמן:

 • פתיחת מחסנים – כרטסות – טבלאות – שמות מחסנים
 • סימון בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – מחסנים – מחסן חובה במסמכים
 • רישום מחסן בעת רישום כל אחד מהמסכים בטבלה הנ"ל.
 • העברה בין מחסנים – כרטסות – פריטים – העברה בים מחסנים
 • כאשר רשום מחסן ברירת מחדל (תוכניות שירות – הגדרות כלליות – מחסנים) , בעת רישום תעודת משלוח משגור נוצרת תנועת הכברה בין מחסנים.
ניהול מלאי לקוחות

ניהול מלאי לקוחות מתאפשר על ידי הצמדת לקוח למחסן (שנוצר באופן אוטומטי עם פתיחת
הלקוח עם שם זהה לשם הלקוח) כדלקמן:

 • סימון בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – מחסנים – מחסן חובה במסמכים
 • סימון בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – מחסנים – מחסן מקושר ללקוח
 • סימון בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – מחסנים – הוספת מחסן פר לקוח

המלצות נוספות לספירת מלאי

בעסק שמנהל מחסנים יש לדווח ספירה פר מחסן.
בעסק שיש כמות גדולה של פריטים ויש בעיה לעדכן ספירת מלאי בפעם אחת,
מומלץ לרשום את הספירה בקובץ אקסל, לסיים את הספירה ואז לקלוט את הקובץ במסך דיווח ספירת מלאי.

דילוג לתוכן