סגירת תעודת משלוח ללא חיוב בחשבונית

מדי פעם יש צורך להפיק תעודת משלוח ולסמנו כל שלא יופיע כתעודה ללא חשבונית, לא יופיע בהכנת חשבוניות מרוכזות ולא יופיע בשערוך הכללי כתעודה פתוחה.

אפשרות זאת מתאפשרת בתוכנה בתעודת משלוח ללקוח, בתעודות החזרה מלקוח, בתעודת משלוח מספק ובתעודת החזרה לספק.

לאחר רישום התעודה, יש להציגה שנית, וללחוץ על כפתור אפשרויות אשר מציג את חלון האפשרויות הנוספות. יש לבחור תעודה ללא חיוב חן

עם שינוי הסטטוס של התעודה, שדה מספר חשבונית נצבע באדום בעת הצגת התעודה.