856

קובץ 856 – דיווח מס במקור ספקים

דו"ח 856 מכין קובץ עבור מחלקת הניכויים במס הכנסה הכולל את כל התשלומים שבוצעו בתקופת הדו"ח לכל ספקים למעט אלו שבכרטיס הספק, במידע הכספי, מסומן "לא לכלול ב 856"

לתשלומים הכוונה:
תשלום לספק
הפקדה לספק
התאמות ספק/לקוח

הדו"ח מציג את כל התשלומים – גם לספקים שלא נוכה להם מס במקור – ואת סך המס שנוכה.

יש לוודא כי נתוני העסק בהגדרות חברה להנה"ח בתוכניות שרות תקינים.
יש לוודא שנרשמו מספרי עוסק מורשה של כל הספקים בכרטיס הספק.

לאחר הכנת הדו"ח על המסך, במידה וכל הנתונים תקינים, ניתן להכין קובץ לשיגור למס הכנסה. הקובץ המוכן נמצא בתיקיית c:\binaw\han והשם שלו הוא 8 ספרות ימיניות של מספר תיק הניכויים של החברה עם סיומת של שנת העבודה.
בנוסף לקובץ זה ניתן גם להדפיס את חלק א' של 856 על ידי בחירת אופציית חודשי + אופציית מרוכז (102) .
לאחר הכנת קובץ 856 יש לסגור את התקופה בגינה הוכן הקובץ (ראה סגירת תקופה).

דילוג לתוכן